Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u doorgeven via de mail ( ledenadministratie@tvdemarsch.nl ) of schriftelijk. Als u lid wil worden kan dat door het aanmeldingsformulier in het clubhuis op te halen maar u kan het formulier hier ook downloaden.
Het is verplicht om bij aanmelding een recente pasfoto bij te sluiten. Deze wordt in uw ledenpas verwerkt.
Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u samen met uw pasfoto inleveren bij:
het clubhuis, Hooiweg 196a te Paterswolde, of bij
de ledenadministratie: Gerdt Brouwer, Westerstukken 5 te Eelde
Het kan ook worden opgestuurd naar:
Tennisvereniging De Marsch
t.a.v. de ledenadministratie
Postbus 42
9765 ZG Paterswolde
Het is niet mogelijk om u aan te melden via deze site of de mail.
Opzeggen dient uiterlijk 1 december voor het jaar dat u wil opzeggen schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren, ofwel per email met ontvangstbevestiging, ofwel per brief.
Contributie en entreegelden
Voor 2009 gelden de volgende bedragen:
• contributie seniorleden € 115,=
• contributie juniorleden € 85,=
• korting voor gezinnen met vier of meer leden: € 5,= per lid
• contributie eerstejaars junior t/m 10 jaar € 50,=
• entreegeld senioren € 25,=
• entreegeld junioren € 20,=
• entreegeld junioren t/m 10 jaar: nihil
Gang van zaken
Inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt rond 1 maart van uw rekening afgeschreven. Wanneer u in twee termijnen betaalt, wordt de tweede helft rond 1 mei van uw rekening afgeschreven. Eventuele entreegelden en kortingen worden verrekend in de eerste termijn.
Eind maart ontvangt u het pasje waarmee u dit jaar kunt spelen. Tot die tijd blijven de passen van het jaar ervoor geldig. Na 1 april worden oude pasjes verwijderd indien deze gebruikt worden om banen af te hangen.
Voor leden lid vóór 2005
Leden die al vóór 2005 lid waren hebben destijds kunnen aangeven niet via automatsiche incasso, maar op basis van een factuur te willen betalen. In dat geval is naast de contributie € 10,= administratiekosten verschuldigd.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u doorgeven via de mail, ledenadministratie@tvdemarsch.nl, of schriftelijk. Vanaf 1 juli geldt het zogenaamde zomerlidmaatschap met aangepaste contributie.
Als u lid wil worden kunt u het aanmeldingsformulier downloaden door te klikken op Aanmeldingsformulier 2017 U kunt het aanmeldingsformulier ook in het clubhuis ophalen.

Het is verplicht om bij aanmelding een recente pasfoto voorzien van uw naam bij te sluiten. Deze wordt in uw ledenpas verwerkt.

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u samen met uw pasfoto mailen naar ledenadministratie@tvdemarsch.nl of inleveren bij de ledenadministratie: Harmen Haringa, Merelweg 1 te Paterswolde.

Opzeggen dient uiterlijk 1 december voor het jaar dat u wil opzeggen schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren, ofwel per email met ontvangstbevestiging, ofwel per brief.

Contributie en entreegelden

Voor 2016 gelden de volgende bedragen:

  • contributie seniorleden € 127,50
  • contributie juniorleden € 85,=
  • korting voor gezinnen met vier of meer leden: € 5,= per lid
  • contributie junior t/m 8 jaar € 50
  • entreegeld senioren € 25,=
  • entreegeld junioren € 20,=
  • entreegeld junioren t/m 8 jaar: nihil
  • zomerlidmaatschap kort (18 juli t/m 28 augustus): € 37,50
  • zomerlidmaatschap lang (18 juli t/m 31 december) junior € 57,50
  • zomerlidmaatschap lang (18 juli t/m 31 december) senior € 77,50

Voor het zomerlidmaatschap is geen entreegeld verschuldigd.

De contributie voor juniorleden en seniorleden (€ 85 resp. € 127,50) kan ook in 2 termijnen worden betaald. Wanneer u in 2 termijnen wilt betalen kunt u dit aangeven via een mailtje aan ledenadministratie@tvdemarsch.nl.

Gang van zaken

Inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt rond 1 maart van uw rekening afgeschreven. Ons “Incassant ID” is NL21ZZZ400463550000.

Wanneer u in twee termijnen betaalt, wordt de tweede helft rond 1 juni van uw rekening afgeschreven. Eventuele entreegelden en kortingen worden verrekend in de eerste termijn.

Nieuwe leden ontvangen bericht via de mail wanneer het pasje is geleverd. Na 1 april worden oude pasjes verwijderd indien deze gebruikt worden om banen af te hangen.